foto-roger-moore

Roger Moore

Maatschappelijk werker | Vertrouwenspersoon

Roger Moore is als freelancer verbonden aan organisatie Hét Vertrouwensbureau.

Roger heeft een achtergrond in het (jeugd)maatschappelijk werk. Hij is werkzaam als maatschappelijk werker/ vertrouwenspersoon, docent/trainer bij Inholland voor de opleiding Social Work. Hij doceert o.a. de vakken Communicatieve vaardigheden, Motiverende gespreksvoering, Huiselijk geweld en Weerbaarheid. Roger is ook docent bij de Politie Academie. Daar doceert hij de vakken Gedrag en Communicatie.