Onze diensten

In Het Vertrouwensbureau hebben we alle deskundigheid in huis om Vertrouwenszaken te verhelderen en mogelijke oplossingsrichtingen aan te geven. Deze kunnen we met ons team van specialisten ook daadwerkelijk tot uitvoering brengen. 

Dit kunnen we voor je doen

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon zorgt voor opvang en begeleiding van medewerkers die last hebben van (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en discriminatie.

Vertrouwenspersoon onderwijs

De vertrouwenspersoon binnen het onderwijs zorgt ervoor dat een klager gehoor vindt. Ouders, personeel en leerlingen kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht. 

Training (vertrouwens)
contactpersonen

In deze training leer je de fundamenten voor contactpersonen: hoe te handelen bij situaties die vallen onder het klachtenreglement. We vertalen deze aan de hand van casussen naar de praktijk.

Klachten-
Onderzoekscommissie

De klachten- en onderzoekscommissie kan worden ingezet voor de afhandeling van formeel ingediende klachten, zowel binnen het onderwijs, bij zorginstellingen als bij andere privaatrechtelijke organisaties.

Juridische ondersteuning

Een arbeidsjurist helpt met het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Wij brengen onze klanten in contact met een passende arbeidsjurist.  

Consultancy

Een consultant helpt bij het opstellen van beleid ter voorkoming van ongewenst gedrag én vertaalt dit naar de dagelijkse praktijk. Wij brengen onze relaties in contact met een passende consultant.  

het-vertrouwensbureau-vrede-zwart-wit

Neem direct de juiste stappen wanneer er een conflict dreigt