Onze diensten

Het Vertrouwensbureau heeft alle deskundigheid in huis om organisaties bij te staan in vertrouwenszaken. Wij verhelderen, geven richting en voeren de oplossing ook daadwerkelijk uit.

Het Vertrouwensbureau werkt samen met Exkocie, een onafhankelijke klachten- en onderzoekscommissie. Deze commissie verzorgt de klachtenafhandeling voor scholen,  zorginstellingen, bedrijven en privaatrechtelijke organisaties. Exkocie staat onder deskundig voorzitterschap van mw. mr. R. Houwer-Maat. Exkocie werkt in een een steeds wisselende samenstelling van commissieleden en verzorgt daarbij ook de volledige secretariële ondersteuning.

Dit kunnen we voor je doen

Vertrouwenspersoon

Pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie: onze vertrouwenspersonen ondersteunen medewerkers die hiermee te maken hebben (gehad) .

Vertrouwenspersoon onderwijs

Ongewenst gedrag binnen het onderwijs: het komt vaker voor dan u denkt. Onze vertrouwenspersonen binnen het onderwijs ondersteunen ouders, personeel en leerlingen hierbij. Wij zorgen ervoor dat de klager gehoor vindt en wordt geholpen.

Juridische ondersteuning

Wanneer een vaststellingsovereenkomst een gewenste oplossing is ondersteunt een arbeidsjurist daarbij. Wij brengen onze klanten in contact met een passende arbeidsjurist.  

Training (vertrouwens)
contactpersonen

Wij geven trainingen voor vertrouwens- en  contactpersonen. We leren je hoe te handelen bij situaties die vallen onder het klachtenreglement. We putten daarbij uit onze eigen ervaringen die we vertalen naar de praktijk.

Consultancy

Het voorkomen van ongewenst gedrag begint bij het maken van beleid. Een consultant ondersteunt je in het maken van beleid en het vertalen daarvan in de dagelijkse praktijk. Wij brengen je in contact met een passende consultant.  

het-vertrouwensbureau-vrede-zwart-wit

Ongewenst gedrag? Neem direct de juiste stappen!