Krijgen jouw medewerkers te maken met conflictsituaties?

Een dreigend conflict heeft direct invloed op de werksfeer. Escalatie dreigt al snel. Geef je medewerkers de mogelijkheid om een beroep te doen op een externe vertrouwenspersoon. Zo voorkom je erger, en de werksfeer klaart direct op. 
het-vertrouwensbureau-conflict-5
het-vertrouwensbureau-conflict-5

Krijgen jouw medewerkers te maken met conflictsituaties?

Een dreigend conflict heeft direct invloed op de werksfeer. Escalatie dreigt al snel. Geef je medewerkers de mogelijkheid om een beroep te doen op een externe vertrouwenspersoon. Zo voorkom je erger, en de werksfeer klaart direct op. 

Krijg je te maken met conflictsituaties? Wij kunnen helpen, in iedere organisatie. Ook op scholen, waar vertrouwenszaken net even anders lopen. We beginnen met verheldering: een vertrouwelijke intake om het complete verhaal van álle betrokkenen te achterhalen. Vervolgens adviseren we de mogelijke oplossingsrichtingen, die ook daadwerkelijk door onze specialisten uitgevoerd kunnen worden. Zo werken we stapsgewijs toe naar een oplossing. Hieronder lees je er meer over.

Jan Wibbens - Het Vertrouwensbureau

Jan_Wibbens_VerzuimMeesters

Zo verzorgen wij jouw vertrouwenstraject

het-vertrouwensbureau-verheldering

Verheldering

Een vertrouwelijke intake om het complete verhaal van alle betrokken personen te achterhalen.

het-vertrouwensbureau-richting

Richting

Op basis van de verheldering adviseren we, binnen de kaders van wet en regelgeving, de mogelijke oplossingsrichtingen.

Dit zijn onze specialisten

Jan Wibbens 
Vertrouwenspersoon (LVV gecertificeerd)
Pre-mediator
mr. Anne Houwer 
Vertrouwenspersoon
Pre-mediator
Janet Mulder 
Vertrouwenspersoon
Herstelcoach
Gera Bouw 
Bedrijfsmaatschappelijk werkster
mr. Rietje Houwer-Maat
Voorzitter klachtencommissie
Voorzitter onderzoekscommissie
Jutta Wibbens 
Vertrouwenspersoon i.o.

Dit kunnen we voor je doen

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon zorgt voor opvang en begeleiding van medewerkers die last hebben van (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en discriminatie.

Vertrouwenspersoon onderwijs

De vertrouwenspersoon binnen het onderwijs zorgt ervoor dat een klager gehoor vindt. Ouders, personeel en leerlingen kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht. 

Klachtencommissie
Onderzoekscommissie

De klachtencommissie en onderzoekscommissie kunnen worden ingezet voor de afhandeling van formeel ingediende klachten, zowel binnen het onderwijs als bij overige organisaties. 

Coaching

De coaching richt zich op medewerkers die zijn vastgelopen. Ze worden deskundig begeleid om op eigen kracht en op een betere manier weer in hun werk te komen.

Pre-mediaton

Pre-mediation richt zich op het verhelderen van de ontstane problematiek, om zo te komen tot de mogelijke oplossingsrichtingen. De pre-mediator focust zich meer op de inhoud. 

Mediaton

Mediation intervenieert in een (geëscaleerd) conflict om partijen in gesprek te brengen en zelf tot een oplossing te laten komen. De mediator richt zich meer op de procesregie.

Juridische ondersteuning

Een arbeidsjurist helpt met het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Wij brengen onze klanten in contact met een passende arbeidsjurist.  

Consultancy

Een consultant helpt bij het opstellen van beleid ter voorkoming van ongewenst gedrag én vertaalt dit naar de dagelijkse praktijk. Wij brengen onze relaties in contact met een passende consultant.  

het-vertrouwensbureau-vrede-zwart-wit

Neem direct de juiste stappen wanneer er een conflict dreigt

HVTB-logo
Geef medewerkers de mogelijkheid om een beroep te doen op een externe vertrouwenspersoon. Zo voorkom je erger, en de werksfeer klaart direct op.

Contactgegevens

Het Vertrouwensbureau
De Gang 1A
9531 JK Borger
Tel: 085 - 1055 055