Opdrachtgevers

Hét Vertrouwensbureau is in 2014 opgericht en bedient in 2024 ongeveer 50 klanten.

 

Enkele cijfers:

-        15% van onze klanten is een zorginstelling of zorgbedrijf

-        40% van onze klanten is een onderwijsinstelling, zowel primair als voortgezet

-        Onze klanten hebben gezamenlijk ongeveer 16.000 mensen in dienst

-        In 2023 heeft Hét Vertrouwensbureau ongeveer 200 meldingen behandeld

-        Onze klanten zijn gevestigd van Limburg tot Ameland en van Borstele tot Hardenberg

 

Referenties van onze huidige klanten zijn op aanvraag beschikbaar, bel ons even op 085-1055 055 of mail: algemeen@hetvtb.nl

 

Dit kunnen we voor je doen

Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersonen ondersteunen medewerkers die te maken hebben (gehad) met ongewenst gedrag als pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie. Wij zijn een luisterend oor en voeren vertrouwelijke gesprekken. Wij adviseren en de medewerker houdt altijd zelf de regie.

Vertrouwenspersoon onderwijs

Ongewenst gedrag binnen het onderwijs: het komt vaker voor dan je denkt. Wij ondersteunen ouders, personeel en leerlingen. Wij zorgen ervoor dat de klager gehoor vindt en wordt geholpen. Zo wordt de school weer een veilige en plezierige plek.

Training (vertrouwens)
contactpersonen

Wij geven trainingen aan interne vertrouwens- en contactpersonen. We leren je hoe te handelen in verschillende situaties. We putten daarbij uit onze eigen ervaringen die we vertalen naar de praktijk.

Juridische ondersteuning

Soms is een vaststellingsovereenkomst de oplossing voor een conflict. De werkgever en werknemer beëindigen dan met wederzijds goedvinden en vrijwillig het dienstverband. Daarvoor wordt een contract opgesteld: de vaststellingsovereenkomst. Hierbij is juridische ondersteuning nodig. Wij brengen onze klanten dan in contact met een passende arbeidsjurist.  

Consultancy

Het voorkomen van ongewenst gedrag begint bij het maken van beleid. De consultants van Het Vertrouwensbureau ondersteunen je in het maken van beleid en het vertalen daarvan in de dagelijkse praktijk. Wij brengen je in contact met een passende consultant.  

het-vertrouwensbureau-vrede-zwart-wit

Ongewenst gedrag? Neem direct de juiste stappen!