Onderwijs: stijgende lijn in het aantal dossiers bij vertrouwensinspecteurs zet door

In het schooljaar 2022-2023 zijn bij de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs 2152 nieuwe dossiers binnengekomen over het onderwijs. Dit zijn er meer dan in schooljaar 2021-2022, toen het aantal nog op 1743 dossiers lag. Dit is een stijging van 409 dossiers ten opzichte van vorig schooljaar, en maar liefst 856 meer dan in 2020-2021. Deze toename is, met uitzondering van radicalisering, in alle categorieën zichtbaar.
totaal aantal dossiers
De stijging kan verschillende oorzaken hebben. Het groeien van de bekendheid van het meldpunt kan een rol spelen, maar er kunnen ook meer zaken zijn gaan spelen.
Meer informatie
Meer over de vertrouwensinspecteur, en de meld-, overleg- en aangifteplichtleest u op de pagina over de vertrouwensinspecteurs. Hier vindt u ook meer informatie over toekomstige wetswijzingen.