Nederlanders sneller in actie tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

De helft van de werkende Nederlanders geeft aan dat er op werk duidelijke afspraken zijn gemaakt over gewenst en ongewenst gedrag. Doordat hier onderling over is gesproken, geven ze makkelijker hun grenzen aan en gaan ze sneller over tot actie in het geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit de jaarlijkse publieksmonitor van Ipsos, uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (NAP).

Onderdeel hiervan is deze website: www.metelkaartrekkenwedegrens.nl,waarin bijvoorbeeld een routekaart voor het voeren van een veilig gesprek kan worden gevonden.