Onafhankelijke Klachten- en Onderzoekscommissie

Binnen het onderwijs wordt een klacht vaak in eerste instantie ingediend bij het College van Bestuur. Voor het CvB kost iedere klachtbehandeling bijzonder veel inspanning om deze steeds zorgvuldig te laten verlopen. De bij ons aangesloten klachten- en onderzoekscommissie neemt deze taak over, onder deskundig voorzitterschap van mw. mr. R. Houwer-Maat, met een wisselende samenstelling van commissieleden en inclusief de volledige secretariële ondersteuning. Naast onderwijs is er specifieke deskundigheid voor cliënten binnen zorginstellingen. In organisaties buiten het onderwijs verricht deze commissie de taken zoals omschreven in de Arbowetgeving.