Hoe pesten op het werk op het Zaalman College in de kiem wordt gesmoord


Het Zaalman College voorkwam begin dit jaar een crisis, door pestgedrag onder het personeel direct aan te pakken en op te lossen. Pesten op het werk wordt hier dankzij Zero tolerance beleid in de kiem gesmoord. Leer in 5 heldere stappen hoe jij dit ook kunt bereiken.

Stap 1. Signaleren

Een docent van het Zaalman College geeft bij de directe leidinggevende aan gepest te worden door collega’s. De docent zit steeds vaker ziek thuis. De werksfeer in het team is sterk verslechterd en de situatie dreigt te escaleren. De directie vraagt zich af: “Hoe kunnen we pesten op het werk zoveel mogelijk voorkomen, zodat er voor iedereen een fijne werksfeer bestaat?”

Het bestuur schakelt Het Vertrouwensbureau in.

Stap 2. Verheldering

De externe vertrouwenspersonen doen een vertrouwelijke intake met alle betrokken personen, om zo het complete verhaal te achterhalen.

De docent geeft aan dat er door vier collega’s continue vervelende grappen worden gemaakt over zijn privéleven. Hij voelt zich belachelijk gemaakt. Als hij zich verweert reageren de collega’s boos en zelfs af en toe agressief. De docent ervaart dit als intimiderend. Hij gaat met lood in zijn schoenen naar het werk. Zijn huisarts constateert verschijnselen van een burn out.

De betrokken collega’s geven aan dat ze zich niet bewust te zijn van pesten. Een grapje op zijn tijd moet kunnen en dit verlevendigt de werksfeer volgens hen. Eén van de collega’s erkent dat de grappen wel af en toe ‘te ver gaan’, maar dat de docent er ook wel een beetje om vraagt. Deze plaatst zich volgens hem vaak buiten de groep, door vaak ‘zeurend’ te reageren op gezamenlijke ideeën.

Op basis van de Verheldering blijkt dat er wel degelijk sprake is van pestgedrag, ook al hebben niet alle collega’s door dat ze de grens tussen plagen en pesten overschrijden.

 

BR_foto_peter_rond

“Pesten op het werk voorkomen? Het kan!”

Henk Slager – Zaalman College

Stap 3. Richting

Het Arbobesluit verplicht de school om bij pestgedrag de risico’s in kaart te brengen, en een Plan van Aanpak op te stellen ter voorkoming van pesten. Het Vertrouwensbureau inventariseert en evalueert de risico’s. De docent dreigt in een burn out terecht te komen, met alle gevolgen van dien. Er bestaat tevens het gevaar dat de collega’s anderen gaan pesten, waardoor de problematiek zich herhaalt.
Het Vertrouwensbureau stelt een Plan van Aanpak op:

 • Voorlichting van het personeel
 • Betrekken van de ondernemingsraad
 • Zero tolerance op pesten
 • Duidelijke sancties (schorsing, officiële waarschuwing)
 • Instellen klachtencommissie (signaleer pestgedrag in een vroeg stadium)
 • Pestklachten noteren in een rapport
 • Leidinggevenden stimuleren om het goede voorbeeld te geven

Voor de betrokken docent komen deze maatregelen te laat. In overleg wordt bepaald dat deze eerst de tijd krijgt om te herstellen. Daarna zal de docent gebruik maken van de mogelijkheid om overgeplaatst te worden naar een ander filiaal.

Stap 4. Oplossing

Lukt het de docent om te herstellen, en zijn werk op het andere filiaal weer op te pakken? Lukt het om pestgedrag voortaan in de kiem te smoren? 

Hierop is de volgende campagne ingericht:

 1. Door een tweetal coaches van het Vertrouwensbureau worden trainingsdagen gehouden, zowel voor het personeel als voor leidinggevenden;
 2. De directie stelt samen met de ondernemingsraad, een consultant en een jurist (beide vanuit Het Vertrouwensbureau) een Zero tolerance beleid op, met duidelijke stappen en een solide juridische basis;
 3. Er wordt een Klachtencommissie opgezet en bemand vanuit Het Vertrouwensbureau;
 4. De Klachtenprocedure wordt hier op aangepast, inclusief de rapportage van incidenten.

Stap 5. Het resultaat

De docent kon na twee maanden rust weer aan de slag. Het nieuwe Zero tolerance beleid begint zijn vruchten af te werpen:

 • de docent had door het nieuwe beleid voldoende vertrouwen in een nieuwe start op het andere filiaal
 • drie van de vier betrokken collega’s nemen de nieuwe regels enthousiast ter harte
 • de vierde collega ging echter opnieuw in de fout, dit is direct gemeld bij de Klachtencommissie
 • conform het Zero tolerance beleid, is deze collega geschorst
 • pestgedrag wordt op het Zaalman College in de kiem gesmoord.

BR_foto_peter_rond

“De werksfeer is goed, zo we voorkomen veel ziekte en daarmee kosten, dankzij een glashelder Zero tolerance beleid. Ik raad het iedereen aan.”

Henk Slager – Zaalman College

Al met al is er door het nieuwe beleid veel minder ziekteverzuim. De werksfeer is sterk verbeterd en er wordt flink bespaard (naar schatting 150.000 euro aan premies op jaarbasis). Organisatorisch is er veel verduidelijking gebracht: iedereen weet nu hoe te handelen bij vermeend pestgedrag. Iedereen weet ook dat dit niet wordt getolereerd. 

Over de organisatie:
Het Zaalman College geeft op 4 filialen onderwijs aan zo’n 4000 TL, Havo en VWO leerlingen.

Aantal fte: 95
Branche: Onderwijs

Neem direct de juiste stappen wanneer er een conflict dreigt


ZO VOORKOM JE ESCALATIE

Preview
modal-

Download procedure

Met onze vertrouwensprocedure voorkom je onnodige escalatie van conflicten in je organisatie.

Download procedure

Welke vertrouwensprocedure wil je downloaden?