Gedragscode

De Tweede Kamer is op 17-1 positief geadviseerd over het initiatiefwetsvoorstel dat vertrouwenspersonen in alle bedrijven verplicht stelt. In dit advies wordt benadrukt dat de vertrouwenspersonen onderdeel zijn van een pakket aan activiteiten, waaronder een gedragscode.

Deze gedragscode kunnen wij voor jouw bedrijf opstellen.

De gedragscode wordt op maat opgesteld en bevat onder meer:
  • het toepassingsgebied
  • aanduiding van ongewenste omgangsvormen, grensoverschrijdend gedrag
  • toelichting op wat wordt verstaan onder (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie
  • afspraken over omgangsvormen m.b.t. (social) media, bedrijfsmiddelen
  • omgaan met klachten en ongewenst gedrag van cliënten, zakenrelaties
  • verwijzing naar de vertrouwenspersoon en de klachtenregeling

Dit kunnen we nog meer voor je doen

Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersonen ondersteunen medewerkers die te maken hebben (gehad) met ongewenst gedrag als pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie. Wij zijn een luisterend oor en voeren vertrouwelijke gesprekken. Wij adviseren en de medewerker houdt altijd zelf de regie.

Vertrouwenspersoon onderwijs

Ongewenst gedrag binnen het onderwijs: het komt vaker voor dan je denkt. Wij ondersteunen ouders, personeel en leerlingen. Wij zorgen ervoor dat de klager gehoor vindt en wordt geholpen. Zo wordt de school weer een veilige en plezierige plek.

Juridische ondersteuning

Soms is een vaststellingsovereenkomst de oplossing voor een conflict. De werkgever en werknemer beëindigen dan met wederzijds goedvinden en vrijwillig het dienstverband. Daarvoor wordt een contract opgesteld: de vaststellingsovereenkomst. Hierbij is juridische ondersteuning nodig. Wij brengen onze klanten dan in contact met een passende arbeidsjurist.  

Training (vertrouwens)
contactpersonen

Wij geven trainingen aan interne vertrouwens- en contactpersonen. We leren je hoe te handelen in verschillende situaties. We putten daarbij uit onze eigen ervaringen die we vertalen naar de praktijk.

Consultancy

Het voorkomen van ongewenst gedrag begint bij het maken van beleid. De consultants van Het Vertrouwensbureau ondersteunen je in het maken van beleid en het vertalen daarvan in de dagelijkse praktijk. Wij brengen je in contact met een passende consultant.  

jan-wibbens-het-vertrouwensbureau

Jan Wibbens

Vertrouwenspersoon (lid LVV)

anne-houwer-het-vertrouwensbureau

mr. Anne Houwer

Vertrouwenspersoon (LVV gecertificeerd)

foto-roger-moore

Roger Moore

Maatschappelijk werker | Vertrouwenspersoon

judith-visser-het-vertrouwensbureau

Judith Visser

Vertrouwenspersoon (LVV gecertificeerd) 

jutta-wibbens-het-vertrouwensbureau

Jutta Hoogland

Vertrouwenspersoon (LVV gecertificeerd) 

foto-mattis-wibbens

Mattis Wibbens

Verzuimspecialist | Vertrouwenspersoon
(LVV gecertificeerd)

Charlotte

Charlotte Schilt

Jurist | Mediator